ســــــــوتـــــی بــــــــازار

زدم به بی خیالی. چیزی هم نشده ها..... ولی وایسادیم افسر بیاد

شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست؟

نگاهت سخت دنبال کسی باشد که دیگر نیست؟

برایت  اتفــاق  افتاده  در  یک  کافـــه‌ی  ابری

ته فنجان تو فال کسی باشد که دیگر نیست؟

خوش و بش کــرده‌ای با سایه‌ی دیوار وقتی که

دلت جویای احوال کسی باشد که دیگر نیست؟

چه خواهی کرد اگـر هر بار گوشی را که برداری

نصیبت بوق اشغال کسی باشد که دیگر نیست؟

حواس  آسمانت  پرت  روی  شیشه‌های  مه

سکوتت جار و جنجال کسی باشد که دیگر نیست

شب سرد زمستانی تو هــم لرزیده‌ای هر چند

به دور گردنت شال کسی باشد که دیگر نیست؟

تصـــور  کن  برای  عیدهـــای  رفتــــه  دلتنگـــی

به دستت کارت پستال کسی باشد که دیگر نیست

شبیــه  ماهــی  قرمـــز  به  روی  آب  می‌مانی

که سین‌ات هفتمین سال کسی باشد که دیگر نیست

شود هر خوشه‌اش روزی شرابی هفتصدساله

اگر بغضت لگدمال کسی باشد که دیگر نیست

چه مشکل می‌شود عشقی که حافظ در هوای آن

الا  یا  ایها  الحال  کسی  باشد  که  دیگر  نیست

رسیدن  سهـــم  سیب  آرزوهایت  نخواهد  شد

اگر خوشبختی‌ات کال کسی باشد که دیگر نیست

 

    شهراد میدری 

 

5dt2_negah.jpg (349×556)

کی نوشتم؟ ۹۴/۰۲/۰۹ساعت 14 من کی ام؟ رضا امیری| |

دختر ِ شیخ!  بهـــار آمده غم جایــز نیست

به دو ابروی ِ کجت اینهمه خم جایز نیست

 

مهـربان باش و در ِ خانــه به  رویــم بگشا

میهمانت شده ام ظلم و ستم جایز نیست

 

بوسه می چسبد اگــر قوری و منقل باشد

چون لب ِ قند تو بی چایی ِ دم جایز نیست

 

مادرت کـاش نمی رفت زیارت، دم ِ عید

گریه و نوحه و رفتن به حرم جایز نیست

 

پس بزن ابر ِ سیاهی که حجابت شده است

بیشتر چهـــره برافروز کـــه کم جایـــز نیست

 

بیشتر باز کـن آن چاک ِ گریبــان گرچه

هرویین بیشتر از چند گرم جایز نیست

 

بــه من "استغفرالله" نگـــو دختر ِ خوب !

عربی حرف زدن های ِ عجم جایز نیست

 

تار ِ  مویت  بده  بنوازم و خود مست برقص

غیر از این موسم ِ نوروزی ِ جم جایز نیست

 

آسمان رقص و زمین رقص، چه کس گفته حرام؟!

خرده  بر  حضرت ِ  بابای ِ  کــرم  جایـــز  نیست

 

عشق بی معنـی و تــو سنگدل و من دلسرد

شده است و شده ای و شده ام جایز نیست

 

هرچــه گفتم بپذیــــر و دل ِ من را نشکن

نه و نه گفتن پشت ِ سر ِ هم جایز نیست

 

آمدم خاستگاری، غزلـــم مهــــر ِ تو باد

جز جواب "بله" با اهل ِ قلم جایز نیست

 

 

                                                                      شهراد میدری 

 

5xvi_gharibeashena_25214224.jpg (950×633)

کی نوشتم؟ ۹۴/۰۱/۰۳ساعت 12 من کی ام؟ رضا امیری| |
 

می توانی بروی قصه و رویا بشوی

راهی دورترین نقطه ی دنیا بشوی

ساده نگذشتم از این عشق ، خودت می دانی

من زمینگیر شدم تا تو ، مبادا بشوی

آی ! مثل خوره این فکر عذابم می داد ؛

چوب ما را بخوری ، ورد زبان ها بشوی

من و تو مثل دو تا رود موازی بودیم

من که مرداب شدم ، کاش تو دریا بشوی

دانه ی برفی و آنقدر ظریفی که فقط

باید از این طرف شیشه تماشا بشوی

گره ی عشق تو را هیچ کسی باز نکرد

تو خودت خواسته بودی که معما بشوی

در جهانی که پر از  وامق و  مجنون شده است

می توانی عذرا باشی،  لیلا بشوی

می توانی فقط از زاویه ی یک لبخند

در دل سنگ ترین آدم ها جا بشوی

بعد از این، مرگ نفس های مرا می شمرد

فقط از این نگرانم که تو تنها بشوی

 

                                                                  مهدی فرجی

 

rrfs_fd5co0.jpg (425×283) 

کی نوشتم؟ ۹۳/۱۲/۰۸ساعت 9 من کی ام؟ رضا امیری| |

دل اجاره می دهند و تن اجاره می کنند..اعتماد می کنند و اعتماد ، کردنی است !

بین ِاین جماعتی که خواهر و برادرند ، مرزهای سیم خاردار، از فروتنی است

 

میل جنسی ِ غزل ، به بیت های تا به تا ! تاب ِ تا به تا شدن.."شدن" که خود ،حکایتی ست !

 

شهر ِ مردهای خوش زبان و بد زبان و "زن"..زن که بین ِ اینهمه زبان –دراز ، بستنی ست..

 

بستنی ، مگس-گرفته ، آب می شود هنوز..تاک ِ دست-خورده، مست-خورده ،خورده می شود

 

خوشه ، رگ کند برای بچه ای که می رسد..بچه ای که شب-گرفته است و چشم-روشنی ست..

 

رنج ، وارد است از جهان، به جان و جانور...رنج ، وصله ای ست ، جور ِ هرچه بخت و هر چه رخت

 

رنج، اشتراک ِ سایه های بی شباهت است... هرچه هست،ناتنی است ، (گرچه رنج ِ ما تنی است)

 

رنج ِ ما تنی ست..تن به تن به روز می شود..رنج ِ انتقال ِ زخمهایِ زیر و رو ، به غیر!

 

"غیر "، عشق ِسابق است و مابقی تمام ،هیچ... "هیچ" ، انتخاب ِ اجتماع آدم آهنی ست...

 

هرچه هست ، جز نشانه نیست ، هرچه هست ، نیست می شود به همت عصای کیمیاگران !

 

از گلوله در گلوی سینه سرخها بخوان : مرگ ، شاهکار ِ بی بدیل ِ طب ِ "سوزنی"است..

 

جور-چین ِ اتفاق و تکه پاره های تن...اکتفا به آلت و به نام ، مرد و زن شدن..

 

خسته..خسته..خسته است و خسته ای و خسته ام...آی خسته ! کی ازین جهان ِ خسته ،خسته نیست؟؟

 

طاهره  خنیاگر 

 

8143_1368940329465027_orig.jpg (464×352)

کی نوشتم؟ ۹۳/۱۱/۲۳ساعت 13 من کی ام؟ رضا امیری| |

انتهــــای شک اگـــر انکار باشد بهتــر است

هر خطای فاحشی یک بار باشد بهتر است

مهر کس را بی گدار از قلب خود بیرون نکن

قبل هـــر اخراج اگر اخطار باشد بهتر است

هر که می خواهد به دست آرد دلی از سنگ را

در کنــــار صدق اگــــر مکار باشد بهتــــــر است

بیم خواب آلودگی دارد مسیر مستقیـم

راه اگر پرپیچ و ناهموار باشد بهتر است

روبروی خانه وقتی هرزه چشمی خانه کرد

جای چشــــم پنجره دیوار باشد بهتر است

بوسه با اکراه شیرین تر از آغوش رضاست

گاه جـای اختیـــار اجبار باشد بهتــر است

بوســه هــــای مخفیانه غالبا شیریـــــن ترند

پشت پرده دست اگر در کار باشد بهتر است

در کنارم در امانـــی از گـــــزند روزگار

گل میان بازوان خار باشد بهتر است

گیسوانت را بپیـــچ این بار دور گردنــــم

گاه اگر اعدام در انظار باشد بهتر است

تا بگیری پاسخت را خیره در چشمم شدی

گاه پرسش هرقَدَر دشوار باشد بهتـر است

چشم عاشق چون نداند قدر روز وصل را

دائمـــا در حسرت دیدار باشد بهتر است

شکوه های کهنه اما چــون لحافـــی چرکمُرد

بعد از این هم گوشه ی انبار باشد بهتر است

قیمت دنیــــای جاویدان بهای مرگ نیست

زندگی تنها همین یک بار باشد بهتر است


                                            اصغر عظیمی مهر


62813514154702459323.jpg (480×720)

کی نوشتم؟ ۹۲/۰۶/۲۸ساعت 23 من کی ام؟ رضا امیری| |

پشت افکار نهیلیستی خود

کنـــج یک رویکرد خوابش برد

شهر را گشت و گشت، خسته نشد

شهــر را خسته کـــرد خوابش بــــرد

نصف شب بود، دختری تنها

دوره می کرد خاطراتش را

آنقدر دوره کرد تــا .... آخـــر

مثل یک دوره گرد خوابش برد

از "خدایا چقدر بدبختم

تا "خدایا ببخش مجبورم"

توی ماشین نشست و رفت ... که رفت

روی پاهای مرد خوابش برد

بار اول کمـــی عرق کــــرد و

سرخ شد بعد رفت توی اتاق

بعد با گریه روی تخت نشست ...

بعد با خـون و درد خوابش برد

یاد آورد روز آخر را

فحش ها زجه های مادر را

بعد با فحش "گم شو از خونه _

_ دیگه هم برنگرد" خوابش برد

نصف شب بود، دختری تنها

با کلنجار ها قدم میزد

چند ساعت گذشت و خود را از

روی پل پرت کرد ....

خوابش برد


                                                       مرتضی عابدپور لنگرودی


09591190481667395541.jpg (480×481)

     

                                                                            

کی نوشتم؟ ۹۲/۰۶/۱۴ساعت 0 من کی ام؟ رضا امیری| |

جیغ یک گربه ام و زندگی ام در گونی ست

بغض را می کنم و گریه ی من قانونی ست

شب شده می روم از خواب به رؤیایی که...

خواب، خونی و شبم خونی و رؤیا خونی ست!

آنچه گفتم شدی و آنچه نگفتم بودی

گربه ی مرده شدم، گریه ی جفتم بودی

نه لبی مانده به بوسه، نه لبی روی لبی

منم و استرس و خاطره هایی عصبی

مثل یک بغض گلوگیر، پُر از لخته ی خون

تف شدم از شب غمگین تو با بی ادبی

خسته از قبل، ولی خسته تر از آینده

تف شدم بر سر سیگاری ِ تو با خنده

دشمنانم وسط ِ کوچه معطّل بودند

و رفیقان که همه بر سر ِ منقل بودند!

آسمان، دود... خدا دود... رفیقانم دود...

اوّل قصّه یکی بود و یکی باز نبود

وسط ِ سطل زباله، وسط ساعت هشت

گربه ای بود که دنبال غذایی می گشت

قرص را می خوری و پُر شده از سردردی

در زمان عوضی رفته و برمی گردی

آخرین وقت نمازی و اتاقی غصبی!

خسته از اینهمه تردید به من می چسبی

مثل یک گربه که رؤیاش پلنگی بوده

مثل خوابی که تهش صبح قشنگی بوده!

در سرم وحشت فردا و پُر از دیروزم

بغلم می کنی و در بغلت می سوزم

قرص ماه منی و حل شده ای در آبم

بغلم می کنی و در بغلت می خوابم

دهنم بسته شده از لب تو، از سُرب ِ ...

شب ولگرد در آغوش هزاران گربه!


                                   سید مهدی موسوی                

 

کی نوشتم؟ ۹۲/۰۵/۳۰ساعت 16 من کی ام؟ رضا امیری| |

من و دیوار - و دیوار - و دیوار ... نشد

هیچ کس مثل من از پنجره بیزار نشد

 

بعد یک عمر، دلم خواست که آزاد شوم

که به ناچار، به ناچار، به ناچار نشد

 

من نمی خواستم آواره این شهر شوم

چه کنم هیچ کسی درد خریدار نشد

 

به خدا خسته تر از زخم زبان های توأم

صبر کن، حوصله کن، دست نگه دار...نشد

 

چند روز است که از خواب و خوراک افتادم

و کسی مونس من جز نخ سیگار نشد

 

نقشه دارم بنشینم و کمی فکر کنم

این که انگشت نمای همه ام، کار نشد

 

راستش، از تو چه پنهان، طی این مدت کم

تهمتی رسم نبوده که به ما بار نشد

 

گفته بودم که تو می آیی و یک چایی داغ ..

ولی از بخت بد حادثه انگار نشد

 

قسمت این بود، تو خورشید شوی- من شب تار

قسمت شب زدگان وعده ی دیدار نشد!

45358483108129712825.jpg (553×405)

کی نوشتم؟ ۹۲/۰۵/۱۳ساعت 18 من کی ام؟ رضا امیری| |

25039715363519288704.jpg (480×480)

کی نوشتم؟ ۹۲/۰۵/۰۷ساعت 1 من کی ام؟ رضا امیری| |
07648009261774130745.jpg (496×369)
کی نوشتم؟ ۹۲/۰۴/۲۴ساعت 19 من کی ام؟ رضا امیری| |

آخرين مطالب
» شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست؟
» دختر ِ شیخ! بهـــار آمده غم جایــز نیست
» می توانی بروی قصه و رویا بشوی
» دل اجاره می دهند...
» بهتر است...
»  خوابش برد....
» خاطره های عصبی
» نشد...
» Photo up
» Photo up


 Design By : MRAS